Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Środek ochrony roślin GOLTIX 700SC lub równoważny w ilości 200 litrów. 46/2020

Ogłoszono: 2020-01-24 18:15:32
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 46/2020. Data przetargu: 04-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin VENZAR 500SC lub równoważny w ilości 120 litrów. 45/2020

Ogłoszono: 2020-01-24 18:13:47
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 45/2020. Data przetargu: 04-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin GOLTIX TITAN 565SC lub równoważny w ilości 250 litrów. 44/2020

Ogłoszono: 2020-01-24 18:12:11
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 44/2020. Data przetargu: 04-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin SAFARI 50WG lub równoważny w ilości 3200 gram. 43/2020

Ogłoszono: 2020-01-24 18:10:20
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 43/2020. Data przetargu: 20-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Środek ochrony roślin ROUNDUP FLEX 480 lub równoważny w ilości 600 l. 42/2020

Ogłoszono: 2020-01-24 18:07:48
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 42/2020. Data przetargu: 04-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Serwatka suszona Lactoflo lub produktu równoważny w ilości 5 ton. 50/2020

Ogłoszono: 2020-01-23 11:45:26
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 50/2020. Data przetargu: 03-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Dostawa i uruchomienie rozsiewacza wielkopowierzchniowego do nawozów mineralnych. 49/2020

Ogłoszono: 2020-01-22 16:28:45
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 49/2020. Data przetargu: 06-02-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Dostawa i uruchomienie przyczepy rolniczej 3-osiowej o ładowności technicznej min. 21 ton. 47/2020

Ogłoszono: 2020-01-22 13:51:44
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 47/2020. Data przetargu: 04-02-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Olej rzepakowy w ilości 7 ton. 40/2020

Ogłoszono: 2020-01-22 09:01:12
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 40/2020. Data przetargu: 04-03-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Kukurydza paszowa w ilości 75 ton. 39/2020

Ogłoszono: 2020-01-22 08:57:54
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 39/2020. Data przetargu: 04-03-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty