Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Otręby pszenne, paszowe w ilości 50 ton. 136/2020

Ogłoszono: 2020-05-26 15:15:16
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 136/2020. Data przetargu: 08-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Kukurydza paszowa w ilości 50 ton. 135/2020

Ogłoszono: 2020-05-26 15:12:54
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 135/2020. Data przetargu: 08-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Drożdże paszowe dla krów mlecznych w ilości 6 ton. 134/2020

Ogłoszono: 2020-05-26 15:09:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 134/2020. Data przetargu: 08-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 12 ton. 133/2020

Ogłoszono: 2020-05-21 14:57:56
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 133/2020. Data przetargu: 06-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Kreda pastewna drobnoziarnista – dodatek do paszy w ilości 75 ton. 132/2020

Ogłoszono: 2020-05-21 14:54:39
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 132/2020. Data przetargu: 06-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Pszenmix - produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę w ilości 50 ton. 131/2020

Ogłoszono: 2020-05-21 14:48:50
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 131/2020. Data przetargu: 06-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Susz z traw w formie granulowanej o zawartości białka minimum 11% w ilości 25 ton. 130/2020

Ogłoszono: 2020-05-21 14:45:43
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 130/2020. Data przetargu: 06-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Stymulator FERTIACTYL RADICAL lub równoważny w ilości 340 l. 124/2020

Ogłoszono: 2020-05-11 12:45:11
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 124/2020. Data przetargu: 18-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 12 ton. 127/2020

Ogłoszono: 2020-05-11 11:36:51
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 127/2020. Data przetargu: 18-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz do dokarmiania dolistnego YARA VITA BETATREL DF lub równoważny w ilości 900 kg. 126/2020

Ogłoszono: 2020-05-11 11:33:42
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 126/2020. Data przetargu: 18-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty