Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

UWAGA:

W dniu 19.10.2020r. wpłynęły pytania do sprawy numer 226/2020 - Zakup energii elektrycznej.
Stosowne informację są zawartę w ogłoszeniu pod numerem 226/2020.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                              -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Sól paszowa w ilości 10 ton. 246/2020

Ogłoszono: 2020-11-26 18:34:41
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 246/2020. Data przetargu: 08-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Olej rzepakowy w ilości 7 ton. 245/2020

Ogłoszono: 2020-11-26 18:32:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 245/2020. Data przetargu: 08-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Preparat stabilizujący pracę żwacza ACID BUF lub równoważny w ilości 1000 kg. 244/2020

Ogłoszono: 2020-11-26 18:29:53
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 244/2020. Data przetargu: 08-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Aminokwas L treonina w ilości 2 ton. 243/2020

Ogłoszono: 2020-11-26 18:16:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 243/2020. Data przetargu: 08-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Otręby pszenne, paszowe w ilości 50 ton. 242/2020

Ogłoszono: 2020-11-26 18:12:48
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 242/2020. Data przetargu: 08-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Mieszanka uzupełniająca mineralno-witaminowa dla krów mlecznych KM (1,0%) w ilości 5 ton. 241/2020

Ogłoszono: 2020-11-24 13:47:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 241/2020. Data przetargu: 07-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Premiks LP 0,5% dla loch prośnych w ilości 2 tony. 240/2020

Ogłoszono: 2020-11-24 13:43:48
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 240/2020. Data przetargu: 07-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % w ilości 4 ton. 239/2020

Ogłoszono: 2020-11-24 13:39:16
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 239/2020. Data przetargu: 07-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Susz z traw w formie granulowanej o zawartości białka minimum 11% w ilości 25 ton. 238/2020

Ogłoszono: 2020-11-24 13:34:35
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 238/2020. Data przetargu: 07-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 236/2020

Ogłoszono: 2020-11-03 13:58:15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 236/2020. Data przetargu: 15-12-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty