Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              kom. 609-707-181 -  Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski      kom. 519-528-058 Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Premiks mineralno-witaminowy dla warchlaków 0,5 % grower w ilości 4 ton. 198/2019

Ogłoszono: 2019-09-23 07:30:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 198/2019. Data przetargu: 30-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Pszenmix – produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę w ilości 50 ton. 199/2019

Ogłoszono: 2019-09-20 10:32:06
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 199/2019. Data przetargu: 30-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Aminokwas L tryptofan w ilości 200 kg. 197/2019

Ogłoszono: 2019-09-20 10:30:07
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 197/2019. Data przetargu: 30-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Otręby pszenne paszowe w ilości 50 ton. 196/2019

Ogłoszono: 2019-09-20 10:27:17
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 196/2019. Data przetargu: 30-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Olej rzepakowy w ilości 7 ton. 189/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:26:41
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 189/2019. Data przetargu: 23-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Aminokwas DL metionina w ilości 1,5 tony. 188/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:25:03
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 188/2019. Data przetargu: 23-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 187/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:23:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 187/2019. Data przetargu: 23-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46% (VAT 8%) w ilości 150 t. 186/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:21:10
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 186/2019. Data przetargu: 23-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka uzupełniająca mineralno - witaminowa dla krów mlecznych KM 1,0 % w ilości 4 ton. 194/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:07:22
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 194/2019. Data przetargu: 26-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Serwatka suszona Lactoflo lub produkt równoważny w ilości 5 ton. 193/2019

Ogłoszono: 2019-09-17 13:05:14
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 193/2019. Data przetargu: 26-09-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty