Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz azotowo-fosforowy NOVATEC 10 -30 lub równoważny w ilości 24 ton. 164/2020

Ogłoszono: 2020-07-08 15:31:13
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 164/2020. Data przetargu: 17-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT lub równoważny w ilości 24 ton. 163/2020

Ogłoszono: 2020-07-08 15:29:49
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 163/2020. Data przetargu: 17-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz wieloskładnikowy Yara Mila 14 14 21 lub równoważny w ilości 72 ton. 162/2020

Ogłoszono: 2020-07-08 15:27:43
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 162/2020. Data przetargu: 17-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz wieloskładnikowy EUROFERTIL TOP NPS49 lub równoważny w ilości 48 ton. 161/2020

Ogłoszono: 2020-07-08 15:25:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 161/2020. Data przetargu: 17-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz potasowo-siarkowy POLYSULPHATE lub równoważny w ilości 48 ton. 160/2020

Ogłoszono: 2020-07-06 10:07:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 160/2020. Data przetargu: 15-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz potasowo-magnezowy KORN KALI lub równoważny w ilości 168 ton. 159/2020

Ogłoszono: 2020-07-06 10:05:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 159/2020. Data przetargu: 15-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Wapno nawozowe OMYA CALCIPRILL 110KR lub równoważne w ilości 48 ton. 158/2020

Ogłoszono: 2020-07-06 10:03:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 158/2020. Data przetargu: 15-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal lub równoważne w ilości 700 ton. 157/2020

Ogłoszono: 2020-07-06 10:01:27
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 157/2020. Data przetargu: 15-07-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Paliwo płynne - olej napędowy EKODIESEL lub równoważny w ilości 300 m3. 165/2020

Ogłoszono: 2020-07-03 20:10:10
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 165/2020. Data przetargu: 17-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 156/2020

Ogłoszono: 2020-07-02 16:52:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 156/2020. Data przetargu: 13-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty