Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zima 2021
więcej...
Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 2.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy -> Otwórz
2. Instrukcja użytkownika systemu miniportalu -> Pobierz
3. MINIPORTAL -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Stabilizator azotu NovaTec One lub równoważny w ilości 200 l. 39/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:23:51
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 39/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Stabilizator azotu N-LOCK lub równoważny w ilości 200 l. 38/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:22:38
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 38/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Stabilizator azotu LIMUS CLEAR lub równoważny ilości 40 l. 37/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:20:39
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 37/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Aktywator gleby i korzeni PHYSACTIV +1 lub równoważny w ilości 6000 kg. 36/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:19:37
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 36/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Środek ochrony roślin TILMOR 240EC lub równoważny w ilości 200 l. 35/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:18:35
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 35/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Środek ochrony roślin CARYX 240SL lub równoważny w ilości 100 l. 34/2021

Ogłoszono: 2021-02-25 19:16:44
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 34/2021. Data przetargu: 08-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Aminokwas L lizyna technicznie czysta w ilości 6 ton. 23/2021

Ogłoszono: 2021-02-21 11:41:12
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 23/2021. Data przetargu: 01-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Otręby pszenne paszowe w ilości 25 ton. 22/2021

Ogłoszono: 2021-02-21 11:39:29
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 22/2021. Data przetargu: 01-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Miał węglowy w ilości 400 ton. 21/2021

Ogłoszono: 2021-02-21 11:37:36
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 21/2021. Data przetargu: 01-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2 w ilości 15 ton. 20/2021

Ogłoszono: 2021-02-21 11:35:33
Tryb: Przetarg podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy: 20/2021. Data przetargu: 01-03-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty