Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA NIEELEKTRONICZNA. Produkt PellTech 2 ( lepiszcze) w ilości 1 tony. 106/2020

Ogłoszono: 2020-04-03 11:36:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 106/2020. Data przetargu: 14-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Mieszanka uzupełniająca mineralno - witaminowa dla krów mlecznych KM 1,0 % w ilości 4 tony. 105/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:12:37
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 105/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz do dokarmiania dolistnego ADOB Mn IDHA lub równoważny w ilości 800 kg. 104/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:10:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 104/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz do dokarmiania dolistnego BASFOLIAR 2.0 36 extra lub równoważny w ilości 3000 l. 103/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:09:30
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 103/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz K-Leaf- siarczan potasu lub równoważny w ilości 2520 kg. 102/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:08:04
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 102/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz do dokarmiania dolistnego ADOB Zn IDHA lub równoważny w ilości 700 kg. 101/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:06:37
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 101/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Stabilizator azotu NovaTec One lub równoważny w ilości 300 l. 100/2020

Ogłoszono: 2020-03-31 17:04:36
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 100/2020. Data przetargu: 08-04-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Kukurydza paszowa w ilości 75 ton. 99/2020

Ogłoszono: 2020-03-20 19:14:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 99/2020. Data przetargu: 07-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 98/2020

Ogłoszono: 2020-03-20 19:12:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 98/2020. Data przetargu: 07-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % w ilości 4 ton. 97/2020

Ogłoszono: 2020-03-20 19:08:17
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 97/2020. Data przetargu: 07-05-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty