Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA NIEELEKTRONICZNA. Mieszanka paszowa dla tuczników SK 1 w ilości 21 ton. 208/2020

Ogłoszono: 2020-09-10 15:00:36
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 208/2020. Data przetargu: 21-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Środek ochrony roślin INAZUMA 130 WG lub równoważny w ilości 70 kg. 207/2020

Ogłoszono: 2020-09-09 17:19:27
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 207/2020. Data przetargu: 18-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz do dokarmiania dolistnego EPSO COMBITOP lub równoważny w ilości 2000 kg. 206/2020

Ogłoszono: 2020-09-09 17:17:53
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 206/2020. Data przetargu: 18-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nawóz donasienny FERTIACTYL SD lub równoważny w ilości 100 litrów. 205/2020

Ogłoszono: 2020-09-09 17:16:14
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 205/2020. Data przetargu: 18-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Środek ochrony roślin KARATE ZEON 050CS lub równoważny w ilości 60 litrów. 204/2020

Ogłoszono: 2020-09-09 17:14:47
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 204/2020. Data przetargu: 18-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 177/2020

Ogłoszono: 2020-08-11 11:31:33
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 177/2020. Data przetargu: 23-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargiO zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty