Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

Rozpoznanie cenowe:

1. Demontaż konstrukcji stalowej dachu jałownika i jego utylizacja

<<<więcej>>>

2. Demontaż płyt dachowych z azbestu i jego utylizacja

<<<więcej>>>

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

4. MINIPORTAL                                                                           -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Otręby pszenne, paszowe w ilości 50 ton. 176/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 17:25:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 176/2020. Data przetargu: 08-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Mieszanka uzupełniająca mineralno - witaminowa dla krów mlecznych KM (1,0 %) w ilości 4 tony. 175/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 17:23:16
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 175/2020. Data przetargu: 08-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Aminokwasu L treonina w ilości 2 ton. 174/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 17:18:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 174/2020. Data przetargu: 08-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Preparat serwatki suszonej Lactoflo lub produkt równoważny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilości 8 ton. 173/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 17:15:41
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 173/2020. Data przetargu: 08-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Aminokwas DL metionina w ilości 1 t. 172/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 17:10:52
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 172/2020. Data przetargu: 08-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nasiona rzepaku odmiany ARETI F1 w ilości 4 jednostek siewnych. 179/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 16:28:22
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 179/2020. Data przetargu: 05-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA NIEELEKTRONICZNA. Nasiona rzepaku odmiany TEMPTATION F1 w ilości 6 jednostek siewnych. 178/2020

Ogłoszono: 2020-07-28 16:25:11
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 178/2020. Data przetargu: 05-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 171/2020

Ogłoszono: 2020-07-21 12:43:26
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 171/2020. Data przetargu: 03-09-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Paliwo płynne - olej napędowy EKODIESEL lub równoważny w ilości 300 m3. 165/2020

Ogłoszono: 2020-07-03 20:10:10
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 165/2020. Data przetargu: 17-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 156/2020

Ogłoszono: 2020-07-02 16:52:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 156/2020. Data przetargu: 13-08-2020
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty