Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Kukurydza paszowa w ilości 75 ton. 249/2019

Ogłoszono: 2019-12-04 13:13:54
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 249/2019. Data przetargu: 13-12-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 246/2019

Ogłoszono: 2019-11-29 14:59:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 246/2019. Data przetargu: 13-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Sypki tłuszcz roślinny na bazie oleju palmowego z dodatkiem lecytyny dla trzody chlewnej Bergafat HTL 306 lub produkt równoważny w ilości 3 ton. 247/2019

Ogłoszono: 2019-11-26 12:13:43
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 247/2019. Data przetargu: 06-12-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Preparat serwatki suszonej Lactoflo lub produkt równoważny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilości 5 ton. 245/2019

Ogłoszono: 2019-11-22 10:08:52
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 245/2019. Data przetargu: 03-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Otręby pszenne, paszowe w ilości 50 ton. 244/2019

Ogłoszono: 2019-11-22 09:58:02
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 244/2019. Data przetargu: 03-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mrówczan wapnia- dodatek do paszy dla zwierząt w ilości 500 kg. 243/2019

Ogłoszono: 2019-11-22 09:45:48
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 243/2019. Data przetargu: 03-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Premiks LK 0,5% mineralno-witaminowy dla loch karmiących w ilości 1 tona. 242/2019

Ogłoszono: 2019-11-22 09:33:20
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 242/2019. Data przetargu: 03-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Śruta rzepakowa w ilości 100 ton. 241/2019

Ogłoszono: 2019-11-22 09:03:41
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 241/2019. Data przetargu: 03-01-2020.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka paszowa dla tuczników SK 1 w ilości 20 ton. 235/2019

Ogłoszono: 2019-11-07 17:39:34
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 235/2019. Data przetargu: 18-11-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargiO zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty