Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 2.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy -> Otwórz
2. Instrukcja użytkownika systemu miniportalu -> Pobierz
3. MINIPORTAL -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy RSM 32 lub równoważny w ilości 120 ton. 267/2020

Ogłoszono: 2020-12-18 10:33:42
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 267/2020. Data przetargu: 01-02-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy HYDROSPEED CaB-Max lub równoważny w ilości 12 ton. 266/2020

Ogłoszono: 2020-12-18 10:31:48
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 266/2020. Data przetargu: 01-02-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowo-fosforowy ULTRA DAP 18 46 Black lub równoważny w ilości 48 ton. 265/2020

Ogłoszono: 2020-12-18 10:28:17
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 265/2020. Data przetargu: 01-02-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Preparat enzymatyczny dla trzody chlewnej w formie sypkiej z fitazą w ilości 200 kg. 273/2020

Ogłoszono: 2020-12-16 18:37:33
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 273/2020. Data przetargu: 27-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Sypki tłuszcz roślinny na bazie oleju palmowego z dodatkiem lecytyny dla trzody chlewnej Bergafat HTL 306 lub produkt równoważny w ilości 3 ton. 272/2020

Ogłoszono: 2020-12-16 18:35:37
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 272/2020. Data przetargu: 27-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Otręby pszenne, paszowe w ilości 50 ton. 271/2020

Ogłoszono: 2020-12-16 18:33:03
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 271/2020. Data przetargu: 27-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Pszenmix - produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę w ilości 50 ton. 270/2020

Ogłoszono: 2020-12-16 18:31:03
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 270/2020. Data przetargu: 27-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Śruta sojowa w ilości 100 ton. 269/2020

Ogłoszono: 2020-12-16 18:28:22
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 269/2020. Data przetargu: 27-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz potasowy POTASHPLUS lub równoważny w ilości 24 ton. 264/2020

Ogłoszono: 2020-12-11 15:47:43
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 264/2020. Data przetargu: 25-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz potasowo-siarkowy POLYSULPHATE lub równoważny w ilości 72 ton. 263/2020

Ogłoszono: 2020-12-11 15:45:40
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 263/2020. Data przetargu: 25-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty