Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Tulipanowiec w pawłowickim parku
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA
więcej...
Prezentacja nowych odmian rzepaku ozimego DK Exited i DK Exima firmy DEKALB / BAYER
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowania, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 2.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy -> Otwórz
2. Instrukcja użytkownika systemu miniportalu -> Pobierz
3. MINIPORTAL -> Otwórz

Osoby do kontaktu:

Roman Kozyra              Zamówienia publiczne

Ariel Wojciechowski   Wsparcie techniczne dt. elektronizacji zamówień publicznych


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania

W celu wyświetlenia wyników przetargu należy w panelu wyszukiwania "STATUS PRZETARGU" zaznaczyć opcję "ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI" po czym kliknąć "SZUKAJ"


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz SULFAMMO 23 N Pro lub równoważny w ilości 24 ton. 262/2020

Ogłoszono: 2020-12-11 15:43:39
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 262/2020. Data przetargu: 25-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny w ilości 192 ton. 261/2020

Ogłoszono: 2020-12-11 15:41:31
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 261/2020. Data przetargu: 25-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy YaraBela Sulfan 24 lub równoważny w ilości 48 ton. 260/2020

Ogłoszono: 2020-12-11 15:38:04
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 260/2020. Data przetargu: 25-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz wieloskładnikowy Yara Mila Probeta 15 8 10 lub równoważny w ilości 48 ton. 259/2020

Ogłoszono: 2020-12-10 18:04:31
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 259/2020. Data przetargu: 22-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz potasowy KORN KALI lub równoważny w ilości 144 ton. 258/2020

Ogłoszono: 2020-12-10 18:02:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 258/2020. Data przetargu: 22-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy NovaTec 26 lub równoważny w ilości 24 ton. 257/2020

Ogłoszono: 2020-12-10 18:00:15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 257/2020. Data przetargu: 22-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz wieloskładnikowy Yara Mila 20 7 10 lub równoważny w ilości 48 ton. 256/2020

Ogłoszono: 2020-12-10 17:55:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 256/2020. Data przetargu: 22-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Nawóz azotowy SALETRA AMONOWA 33- 33,5 lub równoważny w ilości 288 ton. 255/2020

Ogłoszono: 2020-12-10 17:52:33
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 255/2020. Data przetargu: 22-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Owies paszowy w ilości 50 ton. 254/2020

Ogłoszono: 2020-12-08 14:50:12
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 254/2020. Data przetargu: 19-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


FORMA ELEKTRONICZNA. Preparat serwatki suszonej przeznaczony dla trzody chlewnej w ilości 8 ton. 250/2020

Ogłoszono: 2020-12-02 17:03:14
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 250/2020. Data przetargu: 14-01-2021
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty