Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Relacja z XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Relacja z konferencji pt. Forum ekspertów chorób bydła
więcej...
Koncert Jubileuszowy - 25 lat Chóru Krzemień
więcej...
Wizyta uczniów ze szkoły Przyrodniczo-Technicznej w Bojanowie
więcej...
Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Corteva / Pioneer / Barczyński
więcej...

Aktualności

„ Program rolnośrodowiskowy po 2013r. rolniczo-przyrodnicze zasoby genetyczne – Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej"


 W dniu 26 listopada 2013 r. w Instytucie Zootechniki ZD Pawłowice odbyło się szkolenie pt„ Program rolnośrodowiskowy po 2013r. rolniczo-przyrodnicze zasoby genetyczne – Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej".
 Otwarcia szkolenia oraz przywitania gości dokonał Dyrektor IZ PIB ZD Pawłowice dr inż. Ireneusz Dymarski.
 Pierwszy wykład wprowadzający uczestników w tematykę zasobów genetycznych  zwierząt gospodarskich wygłosił prof. dr hab. Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki PIB.
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michał Radomski omówił „Program rolnośrodowiskowy po 2013 roku”.
W dalszej części szkolenia przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił "Doświadczenia z wdrażania programu rolnośrodowiskowego".
 Drugą część szkolenia rozpoczął dr Andrzej Bambrowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, który omówił zagadnienia pt„ Dobrostan zwierząt”. Kolejny wykład pt.” Aktualna sytuacja w hodowli koni wielkopolskich w Polsce” przedstawił Marek Żuławski z ZHKW Gniezno. Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna z ZHK UP w Poznaniu przedstawiła prezentację pt.” Analiza obecnego materiału hodowlanego w rasie wielkopolskiej”, natomiast Paulina Peckiel z PZHK zaprezentowała wykład pt.” Zasady kategoryzacji ogierów i konsekwencje dla realizacji programów ochrony". Ostatni wykład pt.” Realizacja programu ochrony zasobów genetycznych koni wielkopolskich w ramach PROW 2007-2013 wygłosiła dr inż. Iwona Tomczyk Wrona z Instytutu Zootechniki PIB.
 Po wszystkich wykładach odbyła się dyskusja panelowa na temat omawianych zagadnień. Ogółem w szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.
 

Tekst i foto: Ariel Wojciechowski
 

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty