Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Aktualności

XIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów


Dnia 18 sierpnia 2016r. jak co roku w Pałacu Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach odbył się po raz „13” Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie.
 Obrady rozpoczęły się o godz. 11.30 wprowadzeniem na salę sztandaru przez członków Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Następnie Prezes Zarządu Krzysztof Jachimowski powitał i wprowadził zgromadzonych w tematykę zjazdu. Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zjazdu. Powyższe funkcje pełnili: Jan Szkudlarczyk (przewodniczący), Andrzej Kubiak (zastępca), Antoni Grzebisz (sekretarz).
 Delegaci dokonali również wyboru członków Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Małecki Andrzej, Przysiecki Mięcimierz, Pawłowski Jacek oraz Komisji Skrutacyjnej: Franczyszczak Adam, Zubrzycki Jan, Rzepka Mieczysław.
 Przedstawiono sprawozdanie Zarządu Okręgowego z działalności za 2015 rok, a także sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 W trakcie obrad odbyła się uroczystość wręczenia statuetki „ Kryształowy burak” za wybitne  osiągnięcia w uprawie buraka  cukrowego.
 Po ceremonii nadszedł czas na część szkoleniową, w której uczestniczyli : Dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego  - Rafał Strachota, a także przedstawiciele Producentów Cukru z firmy Pfeifer & Langen Polska: Dyrektor ds. surowcowych dr Roman Kubiak, Kierownik ds. surowcowych Maciej Grobelny.
Ostatnim punktem programu była dyskusja.
 
Tekst i foto: Ariel Wojciechowski
 

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty