Termin otwarcia ofert 27-03-2019. Środek ochrony roślin HALNY 200EC lub równoważny w ilości 25 litrów. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 27-03-2019. Nawóz ROUTE ABSOLUTE lub równoważny w ilości 140 l. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 27-03-2019.Środek ochrony roślin PICTOR 400EC lub równoważny w ilości 85 litrów. ..
więcej...


Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB
więcej...
Warsztaty "Aspekty hodowlano-produkcyjne owiec w Polsce"
więcej...
Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”
więcej...
Seminarium z firmą Agro-Instal
więcej...
8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"
więcej...

Aktualności

Wideokonferencja


Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy jest liderem projektu „VOTRIS - Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Jednym z etapów programu było spotkanie w dniach 13-17 maja 2018, w którym obok przedstawicieli Instytutu Zootechniki uczestniczyli przedstawiciele z Instytutu Zootechniczego w Pradze-Uhrineves (Czechy), Instytutu Rolniczego ze Starej Zagory (Bułgaria), Fundacji Agro Management Tools przy Uniwersytecie Wageningen UR (Holandia) oraz Instytutu Zootechnicznego przy Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych w Kownie.

W dniu 16 maja 2018 roku dla uczestników spotkania zorganizowana została wideokonferencja, w trakcie której przedstawiona została prezentacja dotycząca działalności Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zakresem produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz rodzajem prowadzonych badań naukowych, wdrożeń, szkoleń oraz usług hodowlanych wykonywanych przez Zakład Doświadczalny w Pawłowicach. Po zakończonej prezentacji wyświetlony został film przedstawiający technologię utrzymania krów oraz proces pozyskania mleka w Fermie Bydła w Pawłowicach. Ostatnim punktem wideokonferencji były pytania do dyrektora zakładu.
 
Tekst: Marian Kamyczek
Foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi_new | Rodo | Komunikaty