Termin otwarcia ofert 27-03-2019. Środek ochrony roślin HALNY 200EC lub równoważny w ilości 25 litrów. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 27-03-2019. Nawóz ROUTE ABSOLUTE lub równoważny w ilości 140 l. ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 27-03-2019.Środek ochrony roślin PICTOR 400EC lub równoważny w ilości 85 litrów. ..
więcej...


Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB
więcej...
Warsztaty "Aspekty hodowlano-produkcyjne owiec w Polsce"
więcej...
Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”
więcej...
Seminarium z firmą Agro-Instal
więcej...
8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"
więcej...

Aktualności

8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"


W dniach 12-13 października 2018 roku w Pałacu w Pawłowicach zorganizowana została VIII Ogólnopolska Konferencja pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018” dla lekarzy weterynarii specjalizujących się w ochronie zdrowia świń.

Organizatorami tegorocznej konferencji byli:

●  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie,
●  Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
     o Zwierzętach w Poznaniu
●  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu,
●  Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice,
●  Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach dr inż. Marian Kamyczek powitał zaproszonych gości, wykładowców i uczestników konferencji, którymi byli lekarze weterynarii, hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele firm. W swojej prezentacji przedstawił działalność Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach oraz omówił aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej.

Otwarcia „8 edycji” konferencji dokonali dr hab. Kazimierz Tarasiuk – prof. UR, Dyrektor UCMW UJ-UR w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu.

I sesję obrad poprowadził prof. dr hab. Zygmunt Pejsak. Wykład pt. „Aktualne poglądy na kontrolę i zwalczanie mykoplazmowego zapalenia płuc” wygłosił dr Jordi Mora z Hiszpanii. W kolejnym wystąpieniu tematykę „Co nowego w diagnostyce grypy” zaprezentowała dr Katrin Strutzberg-Mindler z Niemiec. Na zakończenie pierwszej sesji wykładowej „Mycie istotny element skutecznej dezynfekcji” przedstawił Christian Cassan z Niemiec.

Kolejną II sesję konferencji poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, w której omówiła „Ważne dane z Kongresu IPVS w Chinach”. Drugą prezentację pt. „Leptospiroza świń – aktualne  dane” przedstawił dr Artur Jabłoński.

Ostatnią III sesję konferencji poprowadził Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek wet Andrzej Żarnecki. Pierwszy wykład pt. „Metoda HyCare – czy sprawdzi się w przypadku ASF?” przedstawił  Pin Biewenga z Holandii. Drugą prezentację pt. „Bioasekuracja na poważnie” przedstawił dr Tomasz Trela. Ostatni referat pt. „Ważne dane z sympozjum ESPHM w Barcelonie” zaprezentował prof. dr hab. Zygmunt Pejsak.

Wieczorem w części artystycznej wystąpił dr Andrzej Kruszewicz dyrektor Warszawskiego ZOO, ornitolog, publicysta, popularyzator wiedzy biologicznej w autorskim programie pt. „Latające radio doktora Kruszewicza”.

W drugim dniu odbyły się warsztaty: „Zasady organizacji i zarządzania produkcją trzody chlewnej oraz zasady współpracy lekarzy weterynarii z producentami i hodowcami trzody chlewnej.”
 

Tekst i foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Przetargi | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi_new | Rodo | Komunikaty