Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Aktualności

8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018"


W dniach 12-13 października 2018 roku w Pałacu w Pawłowicach zorganizowana została VIII Ogólnopolska Konferencja pt.: „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018” dla lekarzy weterynarii specjalizujących się w ochronie zdrowia świń.

Organizatorami tegorocznej konferencji byli:

●  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie,
●  Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
     o Zwierzętach w Poznaniu
●  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu,
●  Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice,
●  Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach dr inż. Marian Kamyczek powitał zaproszonych gości, wykładowców i uczestników konferencji, którymi byli lekarze weterynarii, hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele firm. W swojej prezentacji przedstawił działalność Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach oraz omówił aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej.

Otwarcia „8 edycji” konferencji dokonali dr hab. Kazimierz Tarasiuk – prof. UR, Dyrektor UCMW UJ-UR w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu.

I sesję obrad poprowadził prof. dr hab. Zygmunt Pejsak. Wykład pt. „Aktualne poglądy na kontrolę i zwalczanie mykoplazmowego zapalenia płuc” wygłosił dr Jordi Mora z Hiszpanii. W kolejnym wystąpieniu tematykę „Co nowego w diagnostyce grypy” zaprezentowała dr Katrin Strutzberg-Mindler z Niemiec. Na zakończenie pierwszej sesji wykładowej „Mycie istotny element skutecznej dezynfekcji” przedstawił Christian Cassan z Niemiec.

Kolejną II sesję konferencji poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, w której omówiła „Ważne dane z Kongresu IPVS w Chinach”. Drugą prezentację pt. „Leptospiroza świń – aktualne  dane” przedstawił dr Artur Jabłoński.

Ostatnią III sesję konferencji poprowadził Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek wet Andrzej Żarnecki. Pierwszy wykład pt. „Metoda HyCare – czy sprawdzi się w przypadku ASF?” przedstawił  Pin Biewenga z Holandii. Drugą prezentację pt. „Bioasekuracja na poważnie” przedstawił dr Tomasz Trela. Ostatni referat pt. „Ważne dane z sympozjum ESPHM w Barcelonie” zaprezentował prof. dr hab. Zygmunt Pejsak.

Wieczorem w części artystycznej wystąpił dr Andrzej Kruszewicz dyrektor Warszawskiego ZOO, ornitolog, publicysta, popularyzator wiedzy biologicznej w autorskim programie pt. „Latające radio doktora Kruszewicza”.

W drugim dniu odbyły się warsztaty: „Zasady organizacji i zarządzania produkcją trzody chlewnej oraz zasady współpracy lekarzy weterynarii z producentami i hodowcami trzody chlewnej.”
 

Tekst i foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty