Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Aktualności

Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”


W dniu 25 października w Pałacu w Pawłowicach zorganizowana została konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”

Organizatorami konferencji byli:
●  Polmass SA Bydgoszcz
●  Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice,

Zaproszonych gości, wykładowców oraz uczestników konferencji powitali:
Zbigniew Kotlęga – Prezes Zarządu i Dyrektor Polmass SA,
Lidia Mazur – Prokurent i Dyrektor Marketingu i Handlu Polmass SA,
dr inż. Marian Kamyczek - Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.

Pierwszą prezentację „Preparaty mlekozastępcze dla cieląt” , w której przedstawione zostały wyniki doświadczenia wykonanego w IZ PIB Zakład Doświadczalny w Kołbaczu oraz zaprezentowana została szeroka gama preparatów wytwarzanych przez Polmass SA wygłosił Zbigniew Kotlęga - Prezes Zarządu i Dyrektor Polmass SA.

W kolejnym wykładzie „Efekty uzyskane w hodowli i produkcji bydła w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB w Pawłowicach” dr inż. Marian Kamyczek omówił aktualną sytuację w produkcji mleka w kraju i Unii Europejskiej oraz przedstawił efekty produkcyjne i hodowlane uzyskane w stadzie krów rasy PHF odmiany cb w Pawłowicach.

W dalszej części prof. Sylvia Kehoe z Uniwersytetu Wisconsin – River Falls w Stanach Zjednoczonych omówiła „Najważniejsze punkty oceny poprawności żywienia krów – praktyczne uwagi” ilustrując problemami spotykanymi w stadach krów mlecznych w USA.

Po przerwie dr inż. Paweł Górka z Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił prezentację „Pogoń za dużymi przyrostami masy ciała jałówek – czy to ma sens ?”. W obszernej prezentacji podkreślona została rola kontroli rozwoju jałówek na podstawie przyrostów dziennych oraz wieku i masy ciała przy zacieleniu. Według autora celem odchowu jest zacielenie jałówki w 13-14 miesiącu życia przy masie ciała 363-416 kg.

Kolejny wykład „Prawidłowo wykonana kiszonka podstawą żywienia bydła” wygłosił dr inż. Waldemar Budziński. W prezentacji bogato ilustrowanej przykładami wielu doświadczeń przedstawione zostały kluczowe warunki uzyskania dobrej jakościowo kiszonki, która powinna charakteryzować się wysoką stabilnością tlenową.

W ostatniej prezentacji Wojciech Mantaj przedstawiciel firmy Pottinger z Austrii omówił wpływ techniki zbioru na czystość oraz jakość produkowanych pasz objętościowych przeznaczonych dla bydła.
 
Tekst: Marian Kamyczek
Foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty