Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Aktualności

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB


W dniu 14 lutego 2019 w sali konferencyjnej Pałacu zostało zorganizowane spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB w Pawłowicach, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w pracach naukowo-badawczych. Dyrektor Zakładu dr inż. Marian Kamyczek omówił wybrane zdarzenia z historii Zakładu Doświadczalnego oraz zaprezentował aktualny zakres działalności w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz realizowaną tematykę badawczą i wdrożeniową. Następnie przedstawione zostały osoby stanowiące kadrę zarządzającą: z-ca dyrektora ds. produkcji roślinnej mgr inż. Bartosz Cichy i główna księgowa mgr Katarzyna Czajczyńska. Uczestnikom spotkania wręczono egzemplarze numeru 2/2018 Wiadomości Zootechnicznych, kwartalnika wydawanego przez Instytut Zootechniki PIB, w którym ukazała się monograficzna publikacja „Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach”. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Tekst: Marian Kamyczek
Foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty