Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


V Mistrzostwa Świata Juniorów w lotach balonów na ogrzane powietrze
więcej...
Zbiór rzepaku z firmą BAYER
więcej...
Zbiór jęczmienia ozimego
więcej...
Dni pola z INNVIGO
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER
więcej...

Aktualności

Poprawa opłacalności produkcji tuczników


W dniu 8 listopada w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach, została zorganizowana konferencja pt. „Poprawa opłacalności produkcji tuczników”. W konferencji uczestniczyło około 115 osób, wśród których wymienić można pracowników uczelni i instytutów naukowych, kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami rolnymi i fermami trzody chlewnej, hodowców i producentów trzody chlewnej, lekarzy weterynarii oraz pracowników firm paszowych. Otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonał Dyrektor ZD Pawłowice dr inż. Ireneusz Dymarski. W części wykładowej prezentowanych było łącznie pięć referatów.

Dr hab. Robert Eckert - prof. IZ - kierownik Działu Genetyki Zwierząt w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie, przedstawił zagadnienie „Produkcja tuczników w kraju na tle globalizacji handlu wieprzowiną” (autorzy Eckert R. i Blicharski T.). W wystąpieniu referujący zwrócił uwagę na przewidywany scenariusz wzrostu zapotrzebowania na białko zwierzęce. Szczegółowo omówione zostały dane dotyczące krajów przodujących w produkcji i konsumpcji oraz imporcie i eksporcie wieprzowiny. Omówiono także jakie przedsięwzięcia należy podjąć, by zapobiec dalszemu procesowi ograniczania produkcji świń w kraju.

Kolejnym wykładowcą był dr inż. Tadeusz Blicharski - Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który wygłosił wykład „Aktualne oraz przyszłe kierunki w hodowli i selekcji świń” (autorzy Blicharski T. i Eckert R.). Referujący omówił dotychczasowe osiągnięcia w realizowanym programie hodowlanym oraz konieczność zwrócenia uwagi w dalszych pracach selekcyjnych na wyrównanie, żywotność i zdrowotność zwierząt. Jednocześnie podkreślona została rosnąca rola tendencji społecznych w zakresie zrównoważonej produkcji, dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska.

    Dr nauk wet. Krzysztof Janeczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosił wykład „Jednostki chorobowe obniżające efektywność produkcji tuczników”. Autor omówił aktualny stan wiedzy na temat jednostek chorobowych występujących w okresie tuczu oraz wskazał na możliwości skutecznej kontroli przy pomocy szczepień profilaktycznych, farmakoterapii oraz właściwej organizacji produkcji.

Kolejny wykładowca dr inż. Marian Kamyczek – gł. specjalista ds. produkcji zwierzęcej w ZD Pawłowice omówił zagadnienie „Poprawa efektywności żywienia tuczników”. Przedstawione zostały aktualne dane na temat opłacalności produkcji wieprzowiny w wybranych krajach UE oraz możliwe rozwiazania pozwalajace na zmniejszenie kosztów żywienia.
    
    Dr Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił wykład „Wykorzystanie żyta hybrydowego w żywieniu trzody chlewnej” (autorzy Schwarz T., Kuleta W., Turek A., Wujczak J., Rudzki B.). Zaprezetowane zostały wyniki krajowych doświadczeń wykonanych nad zastosowaniem żyta hybrydowego odmiany Visello w żywieniu tuczników. Autorzy stwierdzili w podsumowaniu, że nowoczesne odmiany żyta hybrydowego mogą być z powodzeniem zastosowane w żywieniu rosnących świń.  

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne, w których umieszczono teksty wszystkich wygłoszonych wykładów. Przez cały czas trwania konferencji można było zapoznać się z ofertą firm zajmujących się dostawą produktów oraz usług dla hodowców i producentów trzody chlewnej.

tekst: Marian Kamyczek
foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty