Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...

Aktualności

Relacja z Konferencji


Z okazji przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 60-lecia Instytutu Zootechniki w dniu 19 listopada 2009 roku w Pałacu w Pawłowicach odbyła się konferencja pt „Aktualne zagadnienia produkcji bydła”. Jej organizatorem był Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice. W konferencji uczestniczyło około 200 osób związanych z produkcją bydła oraz 17 firm zajmujących się dostawą produktów i usług dla hodowców i producentów bydła.

Konferencja          Konferencja

 

Otwarcia Konferencji dokonał z-ca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, który powitał zaproszonych gości, wykładowców oraz uczestników.

Konferencja

 

Jednocześnie Dyrektor Eugeniusz Herbut przedstawił historię powstania Instytutu Zootechniki oraz najważniejsze osiągnięcia i dokonania w minionym okresie. Wśród znaczących osiągnięć zostały wymienione prace wykonane w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach nad wykorzystaniem metody przenoszenia zarodków u owiec oraz wyprowadzeniem syntetycznej linii 990 wykorzystywanej w krzyżowaniu towarowym świń.

Konferencja          Konferencja

 

Dalszą część konferencji poprowadził Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach Dr inż. Ireneusz Dymarski zapowiadając kolejnych wykładowców, którymi byli:
- Prof. dr hab. Franciszek Brzóska z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie,

Konferencja          Konferencja

 

- Prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

Konferencja          Konferencja

 

- Prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Konferencja          Konferencja

 

- Dr n. wet. Krzysztof Janeczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Konferencja          Konferencja

 

Dr Stanisław Latos z węgierskiej firmy Dr BATA ZRT Ocsa.

Konferencja          Konferencja

 

        Przedstawione referaty dotyczyły roli i znaczenia pasz objętościowych w żywieniu bydła, wpływu żywienia krów na skład i jakość mleka oraz zastosowania biotechnologicznych metod w zapobieganiu subklinicznej kwasicy żwacza. Omawiane były również zagadnienia dotyczące przyczyn zaburzeń płodności u krów oraz praktycznych metod kontroli i zwalczania zakażeń IBR/IPV w stadach bydła. Konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat utrzymujących się niskich cen skupu mleka, które kształtowały się w 2009 roku na poziomie średnio 0,91-0,94 zł/litr w klasie ekstra.

        Konferencję w Pawłowicach poprzedziło szkolenie dla kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. produkcji z zakresu wykorzystania systemu zarządzania stadem bydła. Szkolenie zostało przeprowadzone w sali komputerowej Centrum Szkoleniowego znajdującego się przy Fermie Bydła należącej do Zakładu Doświadczalnego IZ-PIB w Pawłowicach.

tekst: Marian Kamyczek
zdjęcia: Maciej Włodarczak

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty