Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Pokaz zbioru kukurydzy na ziarno firmy Pioneer 15.10.2019
więcej...
9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019"
więcej...
XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Szkolenie dla doradców i specjalistów hodowli i produkcji bydła
więcej...

Aktualności

Wyróżnienie na „Gali stutysięcznic”


  W dniu 11 maja 2013 w Poznaniu podczas XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka uhonorowała hodowców, których krowy uzyskały wydajność życiową ponad 100 tys. kg mleka. W Polsce do końca 2012 roku takich krów było łącznie 192 i należały one do 109 hodowców. Przedstawiciele władz PFHBiPM z prezydentem Leszkiem Hądzlikiem wręczyli dla tych hodowców specjalne pamiątkowe grawertony. Nagrodę dla IZ PIB ZD  Pawłowice odebrał Dyrektor Dr inż. Ireneusz Dymarski.
Z obory w Pawłowicach znalazły się w tej grupie następujące krowy:
Alika, która w 9 laktacjach wyprodukowała łącznie 107 978 kg mleka oraz krowa Cera, która w 11 laktacjach wyprodukowała łącznie 100 854 kg mleka. Aktualnie jest szansa, że kolejna krowa Lizzie znajdzie się również w tej grupie, gdyż w 9 laktacjach wyprodukowała łącznie 92 974 kg mleka.

Tekst: Marian Kamyczek
Foto: Ariel Wojciechowski

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty