Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019
więcej...
Spotkanie polowe z firmą ADAMA
więcej...
Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
więcej...
Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
więcej...

Przetargi

 


 Licytacja ustna: 05-07-2019r. Używane maszyny i sprzęt rolniczy<<WIĘCEJ INFORMACJI>>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - INFORMACJE OGÓLNE

Dotyczy zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z JEDZ) można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail.  
 

Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl
  https://epuap.gov.pl/wps/portal
  https://obywatel.gov.pl
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP

UWAGA !

Procedurę złożenia oferty należy rozpocząć od pobrania wymaganych dokumentów z zakładki dla danego ogłoszenia przetargu, wypełnienia tych dokumentów, a następnie wysłania do Zamawiającego za pomocą ePUAP dla Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty znajduje się poniżej w punkcie nr. 3.

1. Formularz do składania ofert  na ePUAP dla Wykonawcy    -> Otwórz

2. Aplikacja do szyfrowania ofert dla Wykonawcy                 -> Otwórz

3. Instrukcja miniportalu dla Wykonawcy                            -> Pobierz


   Poniżej wyświetlone są aktualne ogłosznienia wraz z panelem wyszukiwania


 

Szukaj po numerze sprawy lub po nazwie zamówienia
Data przetargu
Od: Do:
Status przetarguAnulowane
Archiwalne
Nierozstrzygnięte przetargi
Rozstrzygnięte przetargi
Kreda pastewna drobnoziarnista – dodatek do paszy w ilości 75 ton. 143/2019

Ogłoszono: 2019-06-25 10:56:09
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 143/2019. Data przetargu: 04-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mikrobiologiczny dodatek paszowy do stosowania z paszą dla zwierząt BioPlus 2B lub równoważny w ilości 200 kg. 142/2019

Ogłoszono: 2019-06-25 10:53:58
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 142/2019. Data przetargu: 04-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Produkt PellTech 2 ( lepiszcze) w ilości 1 tony. 141/2019

Ogłoszono: 2019-06-25 10:50:28
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 141/2019. Data przetargu: 04-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Otręby pszenne paszowe w ilości 50 ton. 140/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 12:03:51
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 140/2019. Data przetargu: 02-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Preparat stabilizujący pracę żwacza ACID BUF lub równoważny w ilości 1000 kg. 139/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 12:01:26
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 139/2019. Data przetargu: 02-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Drożdże paszowe dla krów mlecznych w ilości 3 ton. 138/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 11:58:06
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 138/2019. Data przetargu: 02-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Kwaśny węglan sodu ( dodatek do paszy dla zwierząt) w ilości 2 ton. 137/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 11:56:21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 137/2019. Data przetargu: 02-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno - witaminowa 1% dla cieląt w ilości 1000 kg. 136/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 11:53:47
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 136/2019. Data przetargu: 02-07-2019.
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8 w ilości 400 ton. 135/2019

Ogłoszono: 2019-06-21 11:40:51
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 135/2019. Data przetargu: 12-08-2019. Numer ogłoszenia w systemie BZP: 562658-N-2019
Status: Nierozstrzygnięte przetargi


Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej w ilości 290 porcji. 144/2019

Ogłoszono: 2019-06-19 14:19:08
Tryb: Przetarg nieograniczony
Numer sprawy: 144/2019. Data przetargu: 28-06-2019
Status: Nierozstrzygnięte przetargi<<<  -  1  2  -  >>>

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty