Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Warsztaty polowe z firmą SYNGENTA
więcej...
Wspomnienie o Marii Daczewskiej
więcej...
Wspomnienie o Janie Wawrzyniaku
więcej...
Pałac Mielżyńskich w zimowej scenerii - ZIMA ® 2022
więcej...
Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
więcej...

Aktualności

Wspomnienie o doc. dr hab. Zdzisławie Michalskim


   Zdzisław Michalski urodził się 3 października 1924 roku w Góreczkach (woj. wielkopolskie). W 1948 roku, po ukończeniu liceum rolniczego w Bojanowie, podjął pracę zawodową. Początkowo pracował jako inspektor hodowli trzody chlewnej w Zakładach Mięsnych w Janowcu, a od 1949 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie Doświadczalnym Brody należącym do Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W roku 1950 został zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, gdzie przez 8 lat był starszym asystentem działu hodowli trzody chlewnej. W tym czasie podjął zaoczne studia na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, które ukończył w 1957 roku, uzyskując tytuł inżyniera.
   W 1958 roku został przeniesiony do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Mełnie na stanowisko kierownika działu hodowli trzody chlewnej. Jednocześnie realizował eksternistycznie studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ukończył je w 1962 roku. Pracę magisterską wykonał pod kierunkiem prof. Wiesława Krautforsta, który był twórcą ras świń wielkiej białej pomorskiej, a następnie wielkiej białej polskiej. Główną rolę w wyhodowaniu świń rasy wielkiej białej polskiej odegrały Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki w Ciołkowie, Pawłowicach, Rososze i Kołudzie Wielkiej. W 1965 roku Zdzisław Michalski został powołany na kierownika nowo wybudowanej Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej w Mełnie.
   W 1971 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Zootechnicznym Szkoły  Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. Zofia Osińska. W 1979 roku kolejną decyzją dyrekcji IZ w Krakowie Zdzisław Michalski został przeniesiony do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach na stanowisko kierownika działu rozrodu w Centralnym Ośrodku Hybrydyzacji Trzody Chlewnej wchodząc także w skład Rady Programowej. W ramach powołanego przez dyrektora Instytutu Zootechniki zespołu oraz dzięki dużemu doświadczeniu praktycznemu i szerokiej wiedzy z zakresu hodowli z powodzeniem prowadził prace naukowo-badawcze i hodowlane nad wytworzeniem nowych linii świń, przydatnych do krzyżowania towarowego. Po przeprowadzeniu wielu możliwych krzyżowań uzyskana została populacja zwierząt syntetycznej linii męskiej, dla której przyjęto nazwę linia 990. Stopień doktora habilitowanego Zdzisław Michalski uzyskał w roku 1986 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie wykonując pracę habilitacyjną „Badania nad zastosowaniem niektórych cech do określenia zawartości mięsa i tłuszczu w półtuszach wieprzowych”. Po przejściu na emeryturę w 1990 roku Zdzisław Michalski pracował jeszcze przez dwa lata na pół etatu na stanowisku głównego specjalisty. W roku 1992 zmienił miejsce zamieszkania, przeprowadzając się z Pawłowic do Bydgoszczy. W latach 1993-1996 pracował także jako konsultant ds. trzody chlewnej w ZZD Mełno.
   Przez cały długoletni okres pracy zawodowej nieprzerwanie zajmował się zagadnieniami związanymi z hodowlą świń i doświadczalnictwem z tego zakresu. W tej dziedzinie zdobył dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Łączny dorobek naukowy Zdzisława Michalskiego obejmuje 102 pozycje, w tym 31 oryginalnych prac twórczych.
   Za działalność naukowo-badawczą i produkcyjną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Instytutu Zootechniki" i „Zasłużony Pracownik Rolnictwa".    Otrzymał nagrodę naukową Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN oraz trzykrotnie nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa.
   Zdzisław Michalski zmarł w Bydgoszczy w dniu 2 kwietnia 2021 roku. Po nabożeństwie żałobnym w kościele pw. Świętego Marka został pochowany w dniu 8 kwietnia na cmentarzu parafii Św. Antoniego znajdującym się przy ulicy Chojnickiej w Bydgoszczy.

Tekst: Marian KamyczekO zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty