Termin otwarcia ofert 12-04-2019r. Mieszanka treściwa CJ dla jagniąt w ilości 12 ton ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 12-04-2019r. Mieszanka treściwa „O” dla matek owiec w ilości 6 ton ..
więcej...
Termin otwarcia ofert 03-04-2019. Adiuwant ATPOLAN 80EC BIO lub równoważny w ilości 300 l ..
więcej...


Wizyta studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
więcej...
Konferencja „Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji wysokiej wartości surowca mięsnego”
więcej...
Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego IZ PIB
więcej...
Warsztaty "Aspekty hodowlano-produkcyjne owiec w Polsce"
więcej...
Konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego”
więcej...

Produkcja roślinna

W roku 1951 decyzją przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zespół gospodarstw rolnych Pawłowice o powierzchni 1321 ha i gospodarstwo Ciołkowo o powierzchni 466 ha zostały włączone do Instytutu Zootechniki. W ten sposób utworzony został Zootechniczny Zakład Doświadczalny IZ Pawłowice obejmujący gospodarstwa: Pawłowice (622 ha), Kociugi (409 ha), Robczysko (290 ha) oraz gospodarstwo Ciołkowo (466 ha).
W roku 1967 decyzją Ministra Rolnictwa Zakład przejął od POHZ Garzyn gospodarstwo Mały Dwór o powierzchni 655 ha, przekazując równocześnie gospodarstwo Ciołkowo do PGR Pudliszki.
W roku 1975 nastąpiło włączenie gospodarstwa Robczysko do gospodarstwa Pawłowice, w roku 1979 nastąpiło włączenie gospodarstwa Kociugi, natomiast w roku 2004 gospodarstwo Mały Dwór.

W ZD Pawłowice gospodarujemy na powierzchni 1860 ha użytków rolnych, w tym 1720 ha gruntów ornych i 140 ha użytków zielonych.
W strukturze zasiewów 42% stanowią zboża (16% pszenica ozima, 18% pszenżyto ozime, 8% jęczmień ozimy), 24% rzepak ozimy, 10% buraki cukrowe, 24% rośliny pastewne, w tym 14% kukurydza, 6% lucerna.
Średnie plony uzyskane w 2009 roku (średnio zboża): 71,8 q/ha, w tym pszenica ozima 73,6 q/ha, pszenżyto ozime 70,0 q/ha, rzepak ozimy 49,6 q/ha, buraki cukrowe 724 q/ha.

W gospodarstwie wprowadzamy nowe kompleksowe technologie w produkcji roślinnej m.in. precyzyjne rolnictwo w nawożeniu i ochronie roślin, które pomagają osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Duże znaczenie w osiąganiu wysokich plonów ma wielkość opadów. W zakładce "wykres" prezentujemy na wykresie wysokość opadów w ostatnich 10 latach.

Od wielu lat wspólnie z firmą DuPont Poland organizujemy spotkania polowe dla rolników z zachodniej i południowej Polski. W warunkach polowych prezentujemy rolnikom doświadczenia z zastosowaniem nowych rozwiązań w dziedzinie ochorny roślin, w uprawie odmian zbóż, rzepaku ozimego, kukurydzy i buraków cukrowych.
W czasie tych spotkań bezpośrednio na polu odbywają się liczne, bardzo cenne rozmowy między przedstawicielami instytutów naukowych pracujących na rzecz rolnictwa z rolnikami praktykami. Wykorzystywanie tych cennych uwag i spostrzeżeń przekłada się na uzyskiwanie coraz lepszych wyników w produkcji roślinnej.

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty