Najnowsze ogłoszenia ..
więcej...


Zaproszenie na Dzień Kukurydzy z PZPK – Pawłowice 12.09.2024r.
więcej...
Rzepak ozimy firmy PIONEER/CORTEVA ®2024
więcej...
Rzepak ozimy firmy DEKALB / BAYER ®2024
więcej...
Warsztaty „Rasy zachowawcze i ich potencjał w rozwoju obszarów wiejskich” ®2024
więcej...
Relacja z konferencji pt. „Quo vadis Hodowco ?” ®2024
więcej...

Produkcja roślinna

W roku 1951 decyzją przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zespół gospodarstw rolnych Pawłowice o powierzchni 1321 ha i gospodarstwo Ciołkowo o powierzchni 466 ha zostały włączone do Instytutu Zootechniki. W ten sposób utworzony został Zootechniczny Zakład Doświadczalny IZ Pawłowice obejmujący gospodarstwa: Pawłowice (622 ha), Kociugi (409 ha), Robczysko (290 ha) oraz gospodarstwo Ciołkowo (466 ha).

W roku 1967 decyzją Ministra Rolnictwa Zakład przejął od POHZ Garzyn gospodarstwo Mały Dwór o powierzchni 655 ha, przekazując równocześnie gospodarstwo Ciołkowo do PGR Pudliszki.

W roku 1975 nastąpiło włączenie gospodarstwa Robczysko do gospodarstwa Pawłowice, w roku 1979 nastąpiło włączenie gospodarstwa Kociugi, natomiast w roku 2004 gospodarstwo Mały Dwór.

W ZD Pawłowice gospodarujemy na powierzchni 1860 ha użytków rolnych, w tym 1720 ha gruntów ornych i 140 ha użytków zielonych.

W strukturze zasiewów 42% stanowią zboża (16% pszenica ozima, 18% pszenżyto ozime, 8% jęczmień ozimy), 24% rzepak ozimy, 10% buraki cukrowe, 24% rośliny pastewne, w tym 14% kukurydza, 6% lucerna.

W gospodarstwie wprowadzamy nowe kompleksowe technologie w produkcji roślinnej m.in. precyzyjne rolnictwo w nawożeniu i ochronie roślin, które pomagają osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Duże znaczenie w osiąganiu wysokich plonów ma wielkość i rozkład opadów.
 

ZBIÓR PSZENICY

 

ZBIÓR PSZENŻYTA

 

SIEW BURAKA

 

ZBIÓR RZEPAKU

 

ZBIÓR JĘCZMIENIA OZIMEGO

O zakładzie | Aktualności | Produkcja | Pałac w Pawłowicach | Praca | Kontakt | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Przetargi | Rodo | Komunikaty